+370 Nerenin Kodu

+370 nerenin alan kodu, 370 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+370 Litvanya alan kodu olup, Litvanya ülke telefon kodu: 370