+371 Nerenin Kodu

+371 nerenin alan kodu, 371 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+371 Letonya alan kodu olup, Letonya ülke telefon kodu: 371