+372 Nerenin Kodu

+372 nerenin alan kodu, 372 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+372 Estonya alan kodu olup, Estonya ülke telefon kodu: 372