+374 Nerenin Kodu

+374 nerenin alan kodu, 374 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+374 Ermenistan alan kodu olup, Ermenistan ülke telefon kodu: 374