+375 Nerenin Kodu

+375 nerenin alan kodu, 375 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+375 Beyaz Rusya alan kodu olup, Beyaz Rusya ülke telefon kodu: 375