+380 Nerenin Kodu

+380 nerenin alan kodu, 380 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+380 Ukrayna alan kodu olup, Ukrayna ülke telefon kodu: 380