+381 Nerenin Kodu

+381 nerenin alan kodu, 381 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+381 Yugoslavya alan kodu olup, Yugoslavya ülke telefon kodu: 381