+385 Nerenin Kodu

+385 nerenin alan kodu, 385 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+385 Hırvatistan alan kodu olup, Hırvatistan ülke telefon kodu: 385