+386 Nerenin Kodu

+386 nerenin alan kodu, 386 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+386 Slovenya alan kodu olup, Slovenya ülke telefon kodu: 386