+387 Nerenin Kodu

+387 nerenin alan kodu, 387 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+387 Bosna Hersek alan kodu olup, Bosna Hersek ülke telefon kodu: 387