+389 Nerenin Kodu

+389 nerenin alan kodu, 389 nereye, hangi ülkeye ait telefon kodudur? İşte cevabı:
+389 Makedonya alan kodu olup, Makedonya ülke telefon kodu: 389